Skip to main content

Vainajan kuljetukset

Turun alueella ja muualla Suomessa

Ajamme vainajan kuljetukset aina hautausautolla. Kuljetukset voidaan tehdä joko saattokuljetuksena tai ilman omaisia.

Saattokuljetus

Saattokuljetuksessa omainen matkustaa hautausautossa tai omaiset seuraavat hautausautoa, kun edesmennyt kuljetetaan siunauskappeliin. Ennen tai jälkeen saattoajon omaisten on mahdollista viettää hetki arkun vierellä, sekä niin halutessaan nähdä edesmenneen vielä viimeisen kerran.

Saattoajo ajetaan rauhallisesti ja arvokkaasti muu liikenne huomioiden.

Hiljaisuudessa - ilman omaisia

Haluttaessanne kuljetamme poisnukkuneen ilman omaisia hiljaisuudessa.

Autoon kantaminen

Kun edesmennyt tuhkataan, niin siunaus- tai jäähyväistilaisuuden päätteeksi arkku jää joko alttarille, tai se voidaan kantaa autoon. Arkun kantaminen autoon tuo hienostuneen lopun siunaustilaisuudelle sekä arkkuhautauksen tuntuisen tunteen jäähyväisten lopullisuudesta kauniilla tavalla. Kun arkku on laskettu autoon, hautausauto lipuu rauhallisesti ja arvokkaasti pois siunauspaikalta.

Vanhainkodista, palvelutalosta tai kotoa

Halutessanne hoidamme vainajan kuljetuksen myös kotoa, vanhainkodista tai palvelutalosta. Pääsääntöisesti kuljetuksen hoitaa kaupungin kilpailuttama nimetön kuljetuspalvelun tarjoaja, mutta omaisilla on niin halutessaan oikeus valita kuljetuksesta huolehtimaan myös mieleisensä hautaustoimisto. Suorittamme kuljetustoimeksiannot aina hartaudella ja arvokkuudella ylimääräistä huomiota herättämättä.

Hyvä tietää kuljetuksista

Vainajan siirtämisen pois palvelutaloista, vanhainkodeista ja osastoilta sairaaloiden säilytystiloihin suorittaa kilpailutettu, julkista tehtävää hoitava yritys. Nämä siirrot maksaa kaupunki tai kunta. Tämä julkinen tehtävä kuuluu suorittaa nimettömästi. Tällaisen kaupungin, kunnan tai sairaanhoitopiirin tilaaman siirron hoitanutta yritystä ei tulisi mainita nimeltä omaisille.

Hautausjärjestelyissä omaiset voivat aina vapaasti kääntyä valitsemansa hautaustoimiston puoleen. Valittu hautaustoimisto huolehtii kaikista toivotuista hautajaisiin liittyvistä järjestelyistä mukaan lukein kuljetuksista siunaus- ja jäähyväistilaisuuteen huolimatta siitä, kuka toimija on siirtänyt vainajan sairaalan säilytystiloihin.