Skip to main content

Ulkomaan­hautaukset

Ulkomaankuljetukset

Olemme jo vuosia hoitaneen vainajan kuljetuksia ulkomaille. Tarpeen vaatiessa kykenemme järjestämään kuljetukset ripeällä aikataululla.

Tarvittavia asiakirjoja

Ulkomaankuljetuksiin liittyy useita asiakirjoja ja dokumentteja, joita omaisen tulee hakea ja toimittaa meille. Eri maihin ja maanosiin suuntautuvissa vainajan kuljetuksissa tarvitaan erilaisia asiakirjoja ja dokumentteja. Usein asiakirjojen ja dokumenttien on oltava alkuperäisiä. Autamme ja selvitämme omaisten kanssa yhdessä, mitä dokumentteja ulkomaankuljetusta varten tarvitaan. Lue tästä Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen listaamat tiedot tarvittavista dokumenteista:

Lue lisää

Olemme aina palvelleet kaikkia uskontokuntia ja uskonnottomia. Olemme vaitiolovelvollisia meille uskotuista asioista. Palvelemme aina vakaumusta kunnioittaen.